Notatnik podróżnika
    Zapisz się na nasz newsletter.
Szkolenia dla kadry kierowniczej

Style zachowania w zarządzaniu

Głównym celem tego dwudniowego treningu jest wykształcenie umiejętności dopasowania własnego stylu pracy do grupy pracowników, tak aby zwiększyć efektywność zarówno całego zespołu, jak i poszczególnych jego członków. W trakcie zajęć warsztatowych uczestnicy poznają własny naturalny styl zachowania, a także mocne i słabe strony innych stylów.

Jednak zasadnicza część zajęć poświęcona jest budowaniu elastyczności i umiejętności dopasowywania się do innych oraz korzystania z bogatych zasobów zachowań, które tkwią w każdym z nas. Uczestnicy poznają mechanizmy reagowania poszczególnych stylów w sytuacjach konfliktowych i uczą się dobierać najskuteczniejsze zachowania. Planują także indywidualne strategie motywacyjne oraz sesje coachingowe dla konkretnych pracowników o różnych stylach zachowania.

Jesteśmy licencjonowanym Partnerem:
do góry
 
strona główna |firma | szkolenia | ludzie | kontakt