Notatnik podróżnika
    Zapisz się na nasz newsletter.
efs
ue
doskonalenie kadr gospodarki

 

PROJEKT "WZROST KOMPETENCJI KIEROWNIKÓW SIECI SPRZEDAŻY KLUCZEM DO SUKCESU FIRMY".

1 listopada 2006 r. rozpoczęliśmy realizację kolejnego, trzeciego już projektu szkoleniowego, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Adresatem projektu są kierowniczki sieci sprzedaży "Drogerie Natura" należącej do firmy Polbita sp. z o.o. W 34 dwudniowych szkoleniach weźmie udział 112 osób. Dla każdej z tych grup przygotowaliśmy program szkoleniowy w formule studium. Zakończenie projektu zaplanowano na 31.03.2008.

Głównym celem projektu jest uzupełnienie wykształcenia i umiejętności kadry kierowniczej tego szczebla  o kompetencje menedżerskie z następujących obszarów:

  • kierowanie zespołem pracowników
  • gospodarowanie czasem
  • rozwiązywanie konfliktów
  • prowadzenie rekrutacji i selekcji
  • prawo pracy, marketing i merchandising, finansowe aspekty zarządzania placówką handlową

Doskonalenie kierowników w tych obszarach wpływa na wzrost konkurencyjności i wspomaga nową strategię rozwoju firmy, dlatego programy szkoleniowych został tak przygotowany, aby rozwijać każdą z tych kompetencji.
W procesie szkoleniowym przewidzieliśmy zróżnicowaną formę prowadzenia zajęć, od tradycyjnych prezentacji po wszelkiego rodzaju ćwiczenia grupowe, dyskusje, studia przypadków, odgrywanie ról, a także testy oceniające indywidualne umiejętności każdego z uczestników. Przygotowane ćwiczenia bazują na rzeczywistych sytuacjach z pracy kierowniczek.

Dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego mogliśmy przygotować kompleksowy projekt, uwzględniający większość luk kompetencyjnych wyodrębnionych w analizie potrzeb. Prace nad przygotowaniem wniosku rozpoczęły się w I kwartale 2006 roku, a końcowa wersja została złożona do PARP-u w maju 2006.

Europejski Fundusz Społeczny- jeden z Funduszy Strukturalnych, który powołany został w celu wspierania wspólnotowej polityki społecznej. Finansuje on działania państw członkowskich w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zasobów ludzkich. Ze środków funduszu finansowane są głównie szkolenia zawodowe, stypendia, praktyki zawodowe, doradztwo i pośrednictwo zawodowe, analizy i badania dotyczące rynku pracy i in.
Więcej informacji o Europejskim Funduszu Społecznym i innych funduszach strukturalnych:


www.efs.gov.pl
www.europa.eu.int


polska agencja przedsiębiorczości
Paiz

Jesteśmy licencjonowanym Partnerem:
do góry
 
strona główna |firma | szkolenia | ludzie | kontakt