Notatnik podróżnika
    Zapisz się na nasz newsletter.
Szkolenia doskonalące

Style zachowania

Style zachowania - szacunkowe badania mówią, że ponad trzy czwate osób, z którymi przychodzi nam pracować, różni się od nas stylem działania i pracy. Brak umiejętności rozpoznania tych różnic to przyczyna trudności, konfliktów, niskiej efektywności, utraty autorytetu. Aby być skutecznym, musimy te różnice rozumieć i dostosować swoje zachowanie do innych. Szczególnie dotyczy to osób reprezentujących firmę na stanowiskach sprzedaży, w negocjacjach czy przy prezentacjach. Zatem jedną z kluczowych umiejętności interpersonalnych jest zdolność rozpoznania i dostosowania się do stylu zachowania ludzi: klientów, współpracowników, podwładnych.

Głównym celem dwudniowego treningu jest zdobycie umiejętności dopasowania swojego stylu pracy do współpracowników i klientów, tak, aby poprawić jakość relacji interpersonalnych a tym samym współpracę. W trakcie zajęć warsztatowych uczestnicy poznają własny naturalny styl zachowania, a także mocne i słabe strony innych stylów. Zasadniczą częścią szkolenia jest budowanie własnej elastyczności i umiejętności dopasowywania do innych a także radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych z ludźmi reprezentującymi odmienne style zachowania.

Jesteśmy licencjonowanym Partnerem:
do góry
 
strona główna |firma | szkolenia | ludzie | kontakt