Notatnik podróżnika
    Zapisz się na nasz newsletter.
Szkolenia dla pracowników działów personalnych

Cykl szkoleń skierowany do osób, które pracują w działach kadr i szkoleń, bądź są odpowiedzialne za doskonalenie zasobów ludzkich w firmie. Tematyka poszczególnych szkoleń może również zainteresować trenerów wewnętrznych, a także kadrę kierowniczą.

Myślą przewodnią w konstruowaniu poszczególnych programów z tej serii jest występująca obecnie w firmach tendencja do podchodzenia w sposób zintegrowany do systemów zarządzania personelem. W związku z tym proponowane przez nas szkolenia obejmują tematykę rekrutacji i elekcji, metodologię prowadzenia analizy stanowisk pracy, przygotowywanie i wdrażanie systemów okresowych ocen efektywności, a także projektowanie zintegrowanych systemów zarządzania szkoleniami.

Tematy szkoleń:

  • Zintegrowany system zarządzania szkoleniami: od analizy potrzeb do oceny efektów szkolenia (2,5 dnia).
  • Warsztaty z zakresu rekrutacji i selekcji (2 dni).
  • Analiza stanowisk pracy (1 dzień).
  • Przygotowanie i wdrażanie systemu okresowych ocen pracowniczych (2 dni).
Jesteśmy licencjonowanym Partnerem:
do góry
 
strona główna |firma | szkolenia | ludzie | kontakt